Днес всяка една организация поддържа различна тип онлайн взаимоотношения. Хората, които използват Интернет стават все по-голяма част от световното население, съответно и от публиките на PR дейността, което определя първостепенното значение на поддържане на успешен диалог с тях. Онлайн PR разполага с различни канали за разпространение на информация – електронни варианти на печатни вестници и списания за широката аудитория, специализирани Continue Reading »