Една компания най-общо може да има четири възможности маркетингови  стратегии: -  да разширява географските  пазари на които оперира, като намалява себестойността за сметка на по-големи серии: – да се опита да извлече максимално възможното от сегашните си стоки и пазари, като разширява асортимента с нови модификации, удоволетворяващи по-добре конкретни пазарни сегменти; -  да обогатява асортимента на произвеждащите стоки с нови Continue Reading »