Skip to Content

potreblenieВ наше време са приети “Седем правила на потребление”, които са:

1. право на безопасност- означава защита от опасни стоки за нуждите и здравето на хората.

2. право на информиране- предоставяне на информация, необходима за избор на стока т.е.яснота относно това което купуват потребителите., условията на продажба, гаранции и др.

3. право на избор- предоставяне на достатъчно разнообразие от стоки и услуги, при наличие на конкуренция и реални ограничения за налагане на монополно положение.

4. правото да бъдат чути- гаранция, че интересите им ще получат поддръжка от фирмите и държавата

5. право на възмездие- изразява отговорността пред потребителите за заблуждаването им, за продажбата на некачествени стоки.

6. право на потребителско образование- изразява възможността да се придобиват спец.знания и навици, необходими за вземане на реш-е за покупка

7. право на здрава околна среда- правото на хората да живеят и работят в околна среда, която не застрашава техния здравословен живот. Ето защо не е случайно, че има създадена и работи Международна организация на съюза на потребителите. Такъв съюз има и в България. Той трябва реално да защитава правата на потребителите, при приемане и прилагане на закона, за да съдейства за насищане на пазара само с качествени стоки, да провежда независими експертизи и да се бори срещу необоснованите цени и т.н.

 

 

Be the First!

Leave a Reply